Sociale verkiezingen uitgesteld

31 maart 2020

Vorige week lieten we je weten dat de sociale verkiezingen die in mei zouden plaatsvinden, uitgesteld worden wegens het coronavirus.  De overlegorganen van vakbonden en werkgevers binnen de Nationale Arbeidsraad hebben ondertussen beslist om de sociale verkiezingen collectief op te schorten vanaf dag X+36. De procedures zullen in het najaar hervat worden op een nog nader te bepalen datum.

Aangezien de kandidatenlijsten konden ingediend worden tot dag X+35 (tussen 17 en 30 maart 2020 afhankelijk van de gekozen verkiezingsdatum), genieten de kandidaten ontslagbescherming.  Het aanplakken of elektronisch ter beschikking van de kandidatenlijsten stel je uit tot na het zomerreces.