Sociale verkiezingen mei 2020 uitgesteld!

18 maart 2020

Op dinsdag 17 maart vernamen wij dat de sociale verkiezingen die in mei zouden plaatsvinden, uitgesteld worden wegens het coronavirus De overlegorganen van vakbonden en werkgevers bespreken de praktische details en de juridische regeling van het uitstel. Vermoedelijk zullen de sociale verkiezingen pas na de zomer plaats vinden. Zodra wij meer nieuws hebben, brengen wij je uiteraard op de hoogte.