Slim delen van schoolgebouwen

11 april 2016

De ‘Verenigde Verenigingen’, een netwerk en spreekbuis van middenveldorganisaties in Vlaanderen, starten een project om het openstellen van schoolinfrastructuur ten behoeve van verenigingen concreet te faciliteren. Katholiek Onderwijs Vlaanderen verleent graag zijn medewerking aan dit initiatief.