Situatie in het volwassenenonderwijs

30 maart 2020

Wekelijks overleggen de pedagogisch begeleiders van het volwassenenonderwijs met alle directies over de coronacrisis en de vele vragen specifiek voor het volwassenenonderwijs. We bekijken samen met AHOVOKS hoe de algemene richtlijnen van de overheid vertaald kunnen worden naar het volwassenenonderwijs.