Schuldvordering voor de kosten van het openbaar vervoer en de fietsvergoeding

15 januari 2020

Elke school, internaat, cvo of centrum voor leerlingenbegeleiding kan de gemaakte kosten in het kader van het openbaar vervoer en de fietsvergoeding terugvorderen van de Vlaamse overheid. In het najaar ontvangt de instelling een voorschot van minimaal 25 procent op de vervoerkosten op basis van de gegevens van het voorgaande jaar.

De verklaring van schuldvordering voor de terugbetaling van de vervoerkosten van 2019 moet je vóór 1 maart 2020 in één exemplaar indienen bij de overheid. De overheid voorziet een model voor die verklaring.