Schrijf je in voor inforonde Katholiek Onderwijs Vlaanderen

11 oktober 2018

In november 2018 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen twee informatierondes in elke regio waar we ingaan op de onderwijsactualiteit, zoals de nieuwe TADD-regelgeving, bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting, beroepscommissie DPCC, inschrijvingsdecreet (FAQ's), wetgeving overheidsopdrachten en een rapportering van de bevraging directies over de pedagogische begeleiding. 

Voor het basisonderwijs gaan we ook nog in op het toekomstplan basisonderwijs.

Voor het secundair onderwijs bespreken we de regelgeving rond overgangs- en toelatingsvoorwaarden modernisering so en beroepskwalificaties gekoppeld aan de tweede en derde graad.

De informatierondes vinden plaats in de periode van 13 tot 22 november 2018, telkens ondersteund door de vijf regio’s. Schrijf je in voor de informatieronde in jouw regio: