Schriftelijke vraag over 'Aanwending uren-leraar - Overschrijding 3 %-norm voor bijzondere pedagogische taken' (4 juni 2015)

09 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls over de overschrijding van de 3 %-norm voor bijzondere pedagogische taken in het kader van de aanwending van de uren per leraar.