Schooltoeslag voor interne leerlingen

20 augustus 2019

Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoeslag voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs en HBO 5-verpleegkunde betaald binnen het Groeipakket. Die schooltoeslag wordt automatisch toegekend vanaf september 2019. De schooltoeslag vervangt de schooltoelage die betaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. De studietoelage voor het hoger onderwijs wordt wel verder betaald door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

Uitbetaling

Als een leerling op internaat verblijft (minstens vijf maanden binnen het betreffende schooljaar) ligt de schooltoeslag hoger. De schooltoeslag voor min 18-jarigen wordt automatisch toegekend in de loop van september/oktober 2019.  De schooltoeslag voor plus 18-jarigen wordt automatisch toegekend in de loop van oktober/december. Aangezien de gegevens van de interne leerlingen pas in de loop van februari beschikbaar zijn, gebeurt een automatische bijpassing van betaling in maart. In september/oktober ontvangt een ouder wellicht enkel het bedrag als externe leerling, waarna de bijpassing later volgt. De persoon die de gezinsbijslagen ontvangt, ontvangt ook de schooltoeslag. 

Toekenning schooltoeslag

Om de toekenning te krijgen moet de interne leerling voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals het gezinsinkomen, de gezinssituatie (= de puntenlast van het gezin), de nationaliteitsvoorwaarden en het soort onderwijs. De uitbetaler berekent het juiste bedrag aan de hand van de gegevens die op dat ogenblik beschikbaar zijn in de databanken. Ontbreken er gegevens en worden die pas later vervolledigd, dan past de uitbetaler nadien het verschil bij. Mochten bepaalde gegevens niet juist zijn, en ouders ontvangen geen aanpassing, dan contacteren ze best hun uitbetaler.

Meer info

Verdere info kun je vinden op www.groeipakket.be onder rubriek ‘participatietoeslag’. Indien ouders specifieke vragen hebben over hun gezinsbijslagdossier, kunnen ze terecht bij hun huidig bevoegde uitbetaler van het Groeipakket.