Schoolonline

07 februari 2018

Vorige week vond je in onze nieuwsbrief een bericht over de keuzes die Van In gemaakt heeft met betrekking tot de toekomst van Schoolonline. Schoolonline bezorgde ons een reactie die we hieronder graag overnemen. Binnenkort zitten we met de verantwoordelijken van Schoolonline samen om de situatie verder te bespreken. 

"Uitgeverij Van In wil de voortrekker zijn in het ondersteunen van scholen en hun leerkrachten in hun streven naar kwalitatief en toekomstgericht onderwijs. Hierbij trekken wij voluit de kaart van kwalitatieve digitale oplossingen met o.a. onze leerplatformen Bingel en Diddit.

Recent hebben wij een aantal keuzes gemaakt die er toe geleid hebben dat we extra willen investeren in bepaalde modules van Schoolonline zoals zorg en planning voor het basisonderwijs. Andere modules worden op termijn afgebouwd.

We hebben de voorbije weken intens gecommuniceerd  met de scholen die klant zijn voor de modules die gefaseerd worden afgebouwd. Het is vanzelfsprekend dat we de betrokken scholen maximaal blijven ondersteunen bij de overdracht van de gegevens ongeacht het gekozen pakket. Scholen die toch nog met vragen zitten kunnen rechtstreeks contact opnemen met hun accountmanager  of  met de helpdesk via 09 226 16 90. Op www.schoolonline.be kunt u antwoorden vinden op de meest gestelde vragen.

We willen nogmaals benadrukken dat we dus slechts een aantal modules van Schoolonline afbouwen. We kiezen ervoor om extra te investeren in de modules waarvan we overtuigd zijn dat zij zullen leiden tot de best denkbare oplossingen voor scholen en leerkrachten. Het overzicht hiervan vindt u op www.schoolonline.be.”

Ter informatie, de modules Leerlingenadministratie, Leerlingenfacturatie, Registratiebeheer en Personeelsadministratie worden niet meer aangeboden vanaf 1 september 2018.

Voor het secundair onderwijs worden volgende modules afgebouwd: Puntenboek, Attituderapport, VOET, Leerlingvolgsysteem, Stagebeheer en het buso handelingsplan.