Schooljaar 2015-2016: talenbeleid in de doorlichtingen van het basis- en secundair onderwijs

09 september 2015

Omdat het nodig blijft om het onderwijsveld te sensibiliseren voor het voeren van een talenbeleid, integreert de onderwijsinspectie vanaf dit schooljaar het onderzoek van (aspecten van) het talenbeleid in de huidige doorlichtingsaanpak. De nieuwe regelgeving over taalscreening is een welkome impuls voor de scholen om de talige noden van de leerlingen te detecteren.

We leggen de focus op het proces dat na de taalscreening op gang komt (kansen op taalontwikkeling in de klas, taalgericht vakkenonderwijs …). We onderzoeken hoofdzakelijk de samenhang met de ondersteuning van het leerproces voor het bereiken van de onderwijsdoelen. Zoals gebruikelijk baseren de inspectieteams zich daarvoor op de aangereikte werkdocumenten van de school, op de gevoerde gesprekken en op observaties.

Nog vragen? Contacteer coördinerend inspecteur els.vermeire [at] ond.vlaanderen.be