Scholengroep Sint-Lodewijk-Brugge zoekt een directeur voor het Sint-Lodewijkscollege

17 augustus 2020

Scholengroep Sint-Lodewijk is de overkoepelende vzw van vijf scholen voor secundair onderwijs en zeven basisscholen. Ze hebben een oproep tot kandidaatstelling als directeur van het Sint-Lodewijkscollege met indiensttreding op 1 januari 2021. Het Sint-Lodewijkscollege, gelegen aan de Magdalenastraat 30 te 8200 Brugge, telt ongeveer 1300 leerlingen. De directeur heeft de eindverantwoordelijkheid. Daarnaast kan ook een schooloverstijgende verantwoordelijkheid voor alle scholen van het bestuur gevraagd worden.

Stuur je cv, motivatiebrief, foto en twee referenties uiterlijk tegen 3 oktober 2020 naar Philip Van den Berghe, voorzitter van de Scholengroep Sint-Lodewijk-Brugge, Magdalenastraat 30, 8200 Brugge of op het mailadres voorzitter [at] vzwsint-lodewijkbrugge.be.