Scholenbouwdossiers tot en met 2005 goed te keuren bij AGION

06 december 2017

Op 1 juli 2016 startte bij AGION een nieuw tijdperk. De afwijkingen chronologie voor het vrij gesubsidieerd onderwijs werden ingrijpend gewijzigd. We zien nu het effect op de goedkeuring van wachtlijstdossiers. Binnenkort worden alle projecten op de AGION-wachtlijst tot einde 2005 goedkeuringsvatbaar verklaard. Snel zijn is de boodschap. 

De beperking van het aantal afwijkingen had weinig effect. Het is vooral de beperking van de inhoud waarbij alleen verbouwingswerken aan bestaande gebouwen nog in aanmerking komen voor een verkorte procedure, die voor veel besturen een streep door hun planning was. Daarnaast heeft vooral ook de ingebouwde vertraging met twee jaar tussen opeenvolgende goedkeuringen van “verkorte procedures” inclusief “verkorte procedures sanitair”, een belangrijke impact. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft gepleit voor een ruim overgangsregime en daar is gretig gebruik van gemaakt. Dat heeft geleid tot een enorme instroom aan aanvragen verkorte procedure (vooral voor omgevingswerken en nieuwbouw) en dossiers sanitair in juni 2016. De goedkeuring van die projecten weegt zwaar op de besteding van de middelen bij AGION in 2017, maar ondertussen zijn (bijna) alle projecten uit die overgangsperiode goedgekeurd.

Tegelijkertijd zien we een enorme terugval van het aantal projecten die in verkorte procedure worden ingediend sinds 1 juli 2016. De cijfers liegen er niet om. Van 2012 tot en met 2015 werden gemiddeld 670 verkorte procedures per jaar of 56 aanvragen per maand ingediend. 2016 toont een enorme piek met 1 727 verkorte procedures waarvan 1 186 in juni 2016 alleen! Sinds juli 2016 is de instroom aan verkorte procedures teruggevallen tot minder dan 20 per maand.

Dat mag ons natuurlijk niet verbazen. Veel aanvragen werden versneld ingediend in de eerste helft van 2016. Andere dossiers wachten op de afrekening van een vorige verkorte procedure of zitten hun wachttijd van twee jaar uit tussen twee opeenvolgende aanvragen. Vanaf 2019 verwachten we een stijging. Dan verstrijkt de twee jaar wachttijd voor het grote aantal verkorte procedures die in 2017 werden goedgekeurd.

Daardoor komt in de besteding van de middelen bij AGION in 2018 wel ruimte vrij om dossiers van de wachtlijst goed te keuren. Begin 2017 werden alle projecten die in 2003 werden ingediend goedkeuringsvatbaar verklaard. In september 2017 was het de beurt aan de projecten op de wachtlijst in 2004. In december 2017 lanceert AGION de oproep naar projecten op de wachtlijst in 2005 om hun aanvraag te actualiseren en in te dienen. Dat is in wachtlijsttermen een enorme stap op één jaar tijd.

Het is natuurlijk een goede zaak voor de projecten die zich 12 jaar geleden, in 2005, inschreven op de wachtlijst. Maar het voedt bij de beleidsmakers in het Vlaams Parlement het aanvoelen dat de behoefte aan extra middelen in scholenbouw toch wel erg relatief is. We stellen immers vast dat het voor bepaalde projecten erg lang duurt voor ze kunnen goedgekeurd worden … en waarbij AGION nu op het bestuur wacht en niet andersom.

Daarom lanceren we hier een oproep om de wachtlijstdossiers tot einde 2005, te actualiseren, af te werken en in te dienen.

Voor die actualisatie volstaat het dat je ons een geactualiseerd aanvraagdocument bezorgt. De meest recente versie van de aanvraagdocumenten vind je op de website van AGION.

Snel zijn is de boodschap, want vanaf 2019 wordt opnieuw een instroom verwacht van goed te keuren verkorte procedures. Dan is immers de wachttijd achter de rug voor het enorme pakket aan verkorte procedures die in 2017 principieel werden goedgekeurd.

Snel zijn loont ook, want van zodra alle projecten 2005 in aanmerking komen voor een goedkeuring is voor dat contingent niet meer de oorspronkelijke datum van inschrijving op de wachtlijst bepalend voor de chronologie van de goedkeuringen. Voor die rangorde wordt dan alleen gekeken naar de datum waarop het laatste document werd afgeleverd om het dossier goedkeuringsklaar te kunnen voorleggen aan de raad van bestuur van AGION.

Bij onze Dienst Bestuur & organisatie kunnen scholen en besturen terecht voor ondersteuning. Meer uitleg over die ondersteuning (inhoud, kost, aanspreekpunten) vind je terug in dit document en op de website.

In afwachting van een debat ten gronde in de raad van bestuur van onze ledenorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen wordt voor die ondersteuning een beperkte extra ledenbijdrage gevraagd. Daarmee draag je meteen ook solidair bij tot de ontwikkeling van deskundigheid voor het “syndicaal werk” van Katholiek Onderwijs Vlaanderen als ledenorganisatie op het vlak van scholenbouw. Sinds de opstart van de Dienst voor Investeringen van het Katholiek Onderwijs (DIKO) in 1973 tot op heden zit dat thema immers niet in de algemene ledenbijdrage. We hopen daar binnen afzienbare tijd een oplossing voor te vinden.

Gelukkig blijft de extra bijdrage erg bescheiden en staat ze tegenover een empathische en deskundige begeleiding inclusief nazorg.