Save the date: Studiedag burn-out op 14 november 2018

24 april 2018

In een maatschappij die steeds sneller draait, wordt de druk om mee te zijn zwaarder. Té zwaar voor een groeiende groep. Het aantal depressies en burn-out stijgt. Volgens cijfers van het RIZIV verdubbelde in vijf jaar tijd het aantal werknemers, die wegens een burn-out meer dan een jaar arbeidsongeschikt thuis zitten. Ook de onderwijssector wordt hiermee geconfronteerd.

De wetgeving psychosociaal welzijn op het werk verplicht het schoolbestuur, in zijn hoedanigheid van werkgever, om een preventiebeleid te voeren op vlak van psychosociale belasting van hun medewerkers. Stress en burn-out worden expliciet opgesomd als mogelijke risicofactoren op het werk.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert op woensdag 14 november 2018 een studiedag voor bestuurders en leidinggevenden met als focus: burn-out in het onderwijs. De bedoeling van het initiatief is om scholen te ondersteunen in hun beleid van preventie en remediëring van psychische belasting/burn-out binnen de schoolcontext.

Vanaf september 2018 kun je inschrijven en de werkwinkels kiezen. Reserveer de datum alvast in je agenda!