Save the date! Studie- en ontmoetingsdagen vanuit het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen

06 februari 2019

Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen organiseert in het voorjaar van 2019 twee boeiende studie- en ontmoetingsdagen die zich richten naar beleidsmakers, opleiders, pedagogisch begeleiders, directeurs, zorgcoördinatoren, leraren en andere geïnteresseerde professionals. Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen geeft telkens toelichting bij het onderzoek. Enkele experten geven ook hun visie op de resultaten. Er is tijd en ruimte om met collega’s over de resultaten in gesprek te gaan en samen na te denken over mogelijke acties ter optimalisering.

Een officiële uitnodiging met het programma en de mogelijkheid tot inschrijven volgt later, maar we bezorgen je alvast de ‘save the dates’ voor beide initiatieven: