Save the date! Opleiding ‘krachtige didactiek’ op 25 april en 7 mei 2018

26 februari 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert in samenwerking met het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) en de andere pedagogische begeleidingsdiensten binnenkort de opleiding ‘krachtige didactiek’.

Merk je als (praktijk)leraar in een cvo soms dat het voor cursisten lastig is om:

  • eenvoudige berekeningen te maken?
  • grafieken te interpreteren?
  • instructies te volgen bij een werkstuk?
  • verschillende stappen van een opdracht te voltooien?
  • een tekst te begrijpen?
  • een samenvatting te maken?
  • leerstof in te studeren?
  • basishandelingen met de computer uit te voeren?
  • in groep aan een opdracht te werken?

Het klopt dat nogal wat cursisten moeilijkheden ondervinden bij het functioneren en het leren in het volwassenenonderwijs. Dat betekent voor praktijkleraren en andere lesgevers in een cvo een extra uitdaging om de leerplandoelen te realiseren.

Merk je bij jouw cursisten ook dergelijke moeilijkheden op? Dan is de opleiding zeker iets voor jou! We bekijken hoe je de competenties van je cursisten kunt versterken, zodat ze beter met de informatie kunnen omgaan in de opleiding en zonder drempels kunnen leren. Die competenties worden ook wel aangeduid met de term ‘geletterdheid’.

De tweedaagse opleiding op 25 april en 7 mei reikt visie, tips en tools aan, waarmee je in je eigen praktijk aan de slag kunt. We werken samen aan een krachtige didactiek die de geletterdheid van je cursisten versterkt.

Je kunt je binnenkort inschrijven via www.vocvo.be.