Save the date! Infomoment ondernemerschapscompetenties in het volwassenenonderwijs

12 december 2017

Momenteel is het denken over ondernemerschapscompetenties in het onderwijs volop in evolutie. Het opheffen van de wettelijke bepalingen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer vormt daar een onderdeel van. Het verdwijnen van de wettelijke bepalingen noodzaakt ons om vanuit het volwassenenonderwijs opnieuw na te denken over een toekomstige invulling van de opleiding bedrijfsbeheer.

Vanuit de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) organiseren we samen met het Agentschap Innoveren en Ondernemen een infomoment waarop we willen stilstaan bij de huidige situatie. We werpen ook een eerste blik op een toekomstige invulling van ondernemerschap en ondernemerscompetentie in het volwassenenonderwijs.

Het infomoment vindt plaats op 15 januari 2018 van 9.30 tot 12.30 uur, Guimardstraat 1, 1040 Brussel. Een concreet programma volgt later. Noteer de datum alvast in je agenda. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Monique De Ridder.