Samenstelling scholengemeenschappen basisonderwijs versneld melden aan AGODI

26 mei 2020

In de Omzendbrief BaO/2005/11 en op de website Katholiek Onderwijs Vlaanderen lees je dat de gewijzigde of ongewijzigde samenstelling van de scholengemeenschappen basisonderwijs (legislatuur 2020-2026) ten laatste 15 juni 2020 gemeld wordt aan AGODI.

AGODI doet een oproep om de melding zo snel mogelijk in te dienen. Scholen en scholengemeenschappen vragen nu al naar de omvang van de puntenenveloppe. AGODI kan deze berekening pas maken als het een volledig zicht heeft over alle te vormen scholengemeenschappen basisonderwijs vanaf 2020-2021.

Voor de melding gebruik je het document bijlage 4 van de Omzendbrief BaO/2005/11.