Samenstelling en start van de adviesraad Brussel

13 september 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen start dit schooljaar met een adviesraad Brussel. Het is de bedoeling dat deze adviesraad mee de krijtlijnen uitzet voor een krachtig en eensgezind Brussels katholiek onderwijs.

De samenstelling van de adviesraad Brussel vind je op onze website.