Samenstelling Adviescommissie volwassenenonderwijs 2015-2019

07 september 2015

Vanaf 1 september 2015  heeft  de Adviescommissie volwassenenonderwijs een nieuwe samenstelling. De leden werden aangeduid vanuit de verschillende regio’s aangevuld met vertegenwoordigers van besturen, personeelsleden vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen en technische raadgevers.