Samen werken aan een cultuur van zorg en gelijke kansen

05 oktober 2017

Het Rekenhof presenteerde op 4 oktober zijn bevindingen over de effectiviteit van het gelijke-onderwijskansenbeleid (GOK-beleid) in gewone basisscholen. Op basis van eigen onderzoek stelt het Rekenhof vast dat de ongelijkheid de afgelopen vijf jaar nauwelijks weggewerkt is, integendeel zelfs. Een kant-en-klare oplossing om die kloof te dichten is er niet. Als we de studie samen lezen met de studie over de werkingsbudgetten (2015), dan stellen we vast dat basisscholen in de eerste plaats voldoende basisfinanciering nodig hebben. Katholiek Onderwijs Vlaanderen neemt de signalen van het Rekenhof ernstig en wil samen met haar leden, maar ook met ouders en andere beleidsmakers verder inzetten op een cultuur van zorg en gelijke kansen. Lees onze reactie.