Samen lukt het beter. Overleggen in je gemeente en vluchtelingen onthalen

27 januari 2016

In een korte nota Samen lukt het beter gaan we in op de thema’s waar gewone basisscholen het best afspraken over maken in en met de gemeente, bv. over de verdeling van de nieuwkomers over de scholen en over het vervoer van deze leerlingen van en naar school.

Wie meer informatie wil kan terecht bij gerda.bruneel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Gerda Bruneel), dienst lerenden (02 50 70 763)