Richtlijnen voor CLB bij opstart ondersteuningsmodel

12 juni 2017

In Nieuwsbrief 80 van 11 mei 2017 bezorgden we een nota van de Internettensamenwerkingscel CLB (ISC) met richtlijnen voor de CLB’s bij de concretisering van een aantal elementen uit de nota 'Invoering ondersteuningsnetwerk'. Intussen is de decretale context waarin deze ondersteuningsnetwerken worden opgericht, bekend. De betrokken nota met richtlijnen voor CLB's werd verfijnd. De informatie werd afgestemd met de stuurgroep ondersteuningsmodel (met ook vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers en van de personeelscentrales). Ze is bedoeld voor de CLB’s, maar wordt louter ter informatie ook bezorgd aan de scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs (en de centra voor DBSO) en aan de scholen voor buitengewoon onderwijs. De nota wil op de eerste plaats duidelijkheid creëren voor de leerlingen voor wie duidelijk is dat zij op 1 september 2017 in aanmerking komen voor ondersteuning.