Revalidatie tijdens de lestijden/lesuren

29 maart 2017

Een aantal ouders en leerlingen doet een beroep op schoolexterne hulpverleners. Zij stellen daarbij vaak de vraag aan de school om de revalidatie tijdens de lestijden/lesuren te laten plaatsvinden. In de mededeling 'Revalidatie tijdens de lestijden' situeren we de revalidatie binnen het ruime kader van zorg voor de leerling. Vervolgens lichten we de verschillende situaties toe waarbij afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden/lesuren kunnen plaatsvinden.

Je vindt de teksten en onze contactgegevens terug op onze website bij het thema schoolorganisatie en dan basisonderwijs of secundair onderwijs.