Rekenblad omkadering gewoon basisonderwijs schooljaar 2016-2017 (versie 6.0)

27 januari 2016

Maandag 1 februari 2016 is voor de meeste basisscholen de teldag voor de berekening van de omkadering voor het schooljaar 2016-2017. Net zoals de voorbije jaren bieden wij voor de scholen van het gewoon basisonderwijs een rekenblad aan met een bijbehorende handleiding.

Daarmee kun je de personeelsomkadering voor het schooljaar 2016-2017, onder voorbehoud, zelf berekenen. De Dienstbrief van AgODi zal definitief uitsluitsel geven over de personeelsformatie voor volgend schooljaar.