Reizen tijdens de kerstvakantie?

15 december 2020

Ondanks het feit dat de overheid ten stelligste afraadt om naar het buitenland te reizen, zullen sommige mensen toch hun koffers pakken en vertrekken. Hoe ga je daar dan mee om als school?

Sowieso moet vanaf 18 december iedereen die naar een rode zone geweest is, gedurende tien dagen verplicht in quarantaine. Die verplichting geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen.

Als een leerling of personeelslid dat naar een rode zone op vakantie geweest is, weigert om nadien in quarantaine te gaan en zich toch aandient op school, kun je hen de toegang weigeren. Het zou een onaanvaardbaar gezondheidsrisico zijn om die leerlingen of personeelsleden tot de school toe te laten.

Voor leerlingen die terugkeren uit een rode zone, ben je als school ook niet verplicht om in afstandsonderwijs te voorzien tijdens hun quarantaineperiode.

Personeelsleden die in quarantaine moeten ten gevolge van een reis naar een rode zone en voor wie thuiswerk niet mogelijk is, kunnen geen beroep doen op heirkracht. Zij moeten hun afwezigheid regelen door het opnemen van een verlofstelsel (avp of vvp).

De quarantaine verplichting geldt niet voor leerlingen of personeelsleden die terugkomen uit een oranje zone. Ook leerlingen of personeelsleden die samenwonen met een persoon die naar een oranje of  rode zone is geweest, hoeven niet in quarantaine tenzij die persoon positief zou testen.