Raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs

06 november 2019

De deelnemers van de infosessie op 5 november 2019 over de raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs vonden die bijzonder leerrijk. Ze kunnen nu met een betere kennis van zaken een keuze maken over de wijze waarop hun school de boeken wil geleverd zien. Na een uiteenzetting van het hoe en waarom van deze raamovereenkomst lichtten de vier boekenleveranciers elk hun diensten onder de raamovereenkomst verder toe.

Als je interesse hebt om de presentaties van de infosessie te ontvangen, mail dan naar info.doko [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

Inschrijven op deze raamovereenkomst voor de levering in de volgende schooljaren is nog steeds mogelijk.