Raad van Bestuur keurt indiening Zin in leren! Zin in leven! goed

23 mei 2017

De Raad van Bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen  gaf op donderdag 18 mei 2017 groen licht om het leerplan Zin in leren! Zin in leven! in te dienen. Dat gebeurde na advies van een commissie met vertegenwoordigers uit onze Raad van Bestuur die het leerplan grondig analyseerden. De commissie sprak haar waardering uit voor het geleverde ontwikkelwerk en het stevige leerplanconcept. Zin in leren! Zin in leven! getuigt op een hedendaagse wijze van het opvoedingsproject van de katholieke basisschool zoals dat in OKB en in het verhaal van de katholieke dialoogschool tot uiting komt. De Erkende Instantie Rooms-katholieke godsdienst is tevreden met de wijze waarop het Leerplan Rooms-katholieke godsdienst binnen Zin in leren! Zin in leven! is opgenomen. Het leerplan doorloopt nu de decretale goedkeuringsprocedure waarvan we het antwoord in het najaar 2017 verwachten. 

De definitieve invoeringsdatum, waarop scholen officieel kunnen starten met Zin in leren! Zin in leven!, blijft 1 september 2018, 1 september 2019 of ten laatste 1 september 2020.