PWA naar wijk-werken: meerdere scholen aanmelden

21 november 2017

De aanmelding op het nieuwe platform voor wijkwerken gebeurt op basis van het ondernemingsnummer. Dat nummer is gekoppeld aan de vzw. Daardoor kan er maar één school aangemeld worden. Scholen kunnen echter ook het vestigingsnummer gebruiken. In onze mededeling 'wijk-werken’ voegden we bij ‘3.1 aanmelden’ een nieuwe paragraaf toe voor wie problemen bij het aanmelden zou ondervinden.