Proximus biedt tijdelijke wifi-codes voor kansarme leerlingen

26 maart 2020

Proximus biedt scholen tijdelijke toegangscodes (voor leerlingen die momenteel geen internettoegang hebben) tot het Proximus Public WiFi-netwerk tijdens de coronacrisis. De scholen kunnen een aanvraag bij csr [at] proximus.com

 indienen.

Proximus heeft deze informatie nodig via de school:

  • naam van de school
  • naam, voornaam en e-mailadres van een contactpersoon
  • het aantal codes die zij nodig hebben.

Daarna bezorgt Proximus de gevraagde codes aan de school.

De scholen zijn verantwoordelijk voor de verdeling van de codes en hebben daarvoor verplichtingen tegenover Proximus.

De school dient een nauwkeurige en actuele lijst bij te houden van de namen en (gebruiks)adressen van alle gebruikers in een bestand.
Als een code van gebruiker verandert, mag de school de vorige gegevens niet verwijderen, maar moet een nieuwe lijn in het bestand aanmaken. De historiek van de codetoewijzing moet inderdaad worden bijgehouden.
De school is verplicht om alle identificatiegegevens te verstrekken die op het eerste verzoek worden gevraagd, ongeacht of dat op een wettelijk verzoek is gedaan of niet.
Na afloop van de insluitingsperiode moet het volledige bestand met identificatiegegevens naar het volgende adres worden gestuurd: ccj [at] proximus.com.

Meer info op de website van Proximus.