Protocol van akkoord over educatieve bacheloropleidingen

20 december 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft een protocol van akkoord bij het besluit van de Vlaamse Regering over de vastlegging van de lijst van onderwijsvakken voor de educatieve bacheloropleiding voor het secundair onderwijs. We formuleren wel de volgende kritische bedenkingen:

  • Het blijft vreemd dat er wordt vastgehouden aan een onderscheid tussen economie en bedrijfsorganisatie en wel om de volgende reden:
    • Een andere naam (bedrijfsorganisatie) voor de richting handel-burotica zal de problemen die zich daar situeren niet oplossen. Het is de enige vakkencluster waarbij men het onderscheid tussen de onderwijsvormen ook in de toekomst blijft behouden.
    • Zowel de opleidingen economie als bedrijfsorganisatie kennen een sterke daling van het leerlingenaantal en stageplaatsen zijn moeilijk te vinden.
    • Er is nood aan leraren die binnen de volledige breedte van het domein economie & organisatie een lesopdracht kunnen opnemen (zowel binnen meer concrete als abstracte studierichtingen).
    • Onderzoek wijst uit dat bedrijfseconomie en economie steeds meer verweven raken met elkaar.
  • Het is voorbarig - in het vooruitzicht van de modernisering secundair onderwijs - nu al een lijst met specifieke vakken vast te leggen, zonder een goed zicht te hebben op de precieze inhouden.