Projectoproep van Fedasil over opvang van asielzoekers

22 november 2017

Fedasil kent subsidies toe om projecten rond asielzoekers te ondersteunen. Er wordt gezocht naar innovatieve praktijken voor twee prioriteiten. De eerste prioriteit richt zich op het verhogen van de deelname van asielzoekers aan het maatschappelijk leven, het tweede op tegemoet komen aan de specifieke opvangnoden en behoeften van kwetsbare doelgroepen binnen de groep asielzoekers.

De eerste prioriteit richt zich onder andere op:

  • de beroepsgroep leraren en activiteiten waar ze hun kennis over vluchtelingen verhogen, handvatten aangereikt krijgen om de contacten met de vluchtelingen te faciliteren en onderling goede praktijken uit kunnen wisselen;
  • scholing en opleiding en projecten die gericht zijn op het faciliteren van de toegang voor asielzoekers tot scholing en opleiding, die de functionele geletterdheid van laaggeletterde en analfabete asielzoekers verhogen en die barrières wegwerken in de opvang van jonge kinderen opdat alleenstaande ouders zouden kunnen deelnemen aan onder andere taallessen.

De tweede prioriteit is onder andere gericht op minderjarigen en het uitbouwen van praktijken die:

  • een herstelgerichte pedagogisch onderbouwde methodiek voor het begeleiden van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen aanbrengen, verspreiden en implementeren;
  • inzetten op het tegengaan van schoolverzuim en schoolmoeheid bij jonge asielzoekers en de leermotivatie verhogen van onder andere Afghaanse en Somalische jongeren en van analfabete jongeren.

De deadline voor het indienen van projecten is 10 december 2017. Het budget per project mag maximaal 100 000 euro bedragen. Als je als onderwijsinstelling geïnteresseerd bent om een project in te dienen, dien je voor de projecten die gericht zijn op het verenigingsleven en beroepsgroepen best via een overkoepelende samenwerking een aanvraag in (heel of een deel van Vlaanderen). Projecten gericht op scholing en opleiding hoeven niet netbreed te zijn, maar wel overdraagbaar.

Alle gegevens en materiaal voor het indienen van projecten vind je op de website van Fedasil. Voor vragen kun je terecht bij deze contactpersonen:

  • beroepsgroepen (onder andere wie met leraren en scholen werkt): joris.stabel [at] fedasil.be – 0476 63 34 41
  • scholing en opleiding: jennifer.mabot [at] fedasil.be - 02 548 80 36
  • projecten met kwetsbare minderjarigen: hedwige.debiourge [at] fedasil.be - 02 213 43 71; tim.lagrange [at] fedasil.be - 02 548 80 49 en eveline.moulart [at] fedasil.be - 02 213 43 71
  • budget: caroline.morcrette [at] fedasil.be - 02 213 43 56 en stien.verdeyen [at] fedasil.be - 02 548 80 74