Project TALENT is online

11 oktober 2017

TALENT is een grootschalig interuniversitair project (KU Leuven, UGent, UAntwerpen) dat tot doel heeft om de ontwikkeling van leerlingen met sterke cognitieve vaardigheden te stimuleren. Een aantal van onze scholen werkt mee aan het onderzoek. Voortbouwend op wetenschappelijk onderzoek wil het project:       

  1. Bewustzijn creëren over de diverse onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van cognitief sterke leerlingen bij leraren, begeleiders en ouders.
  2. Ondersteunen van professionelen bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden om cognitief sterke leerlingen te identificeren en te onderwijzen/begeleiden/op te voeden.
  3. Samenbrengen van en samenwerking mogelijk maken tussen de verschillende belanghebbenden: leerlingen, ouders, leraren, begeleiders, schooldirecties, lerarenopleidingen, pedagogische begeleidingsdiensten en CLB’s.

Het onderzoeksteam wenst graag een overzicht te krijgen van wat er in Vlaanderen al gebeurt in de aanpak van cognitief begaafde leerlingen. Organiseert jouw school speciale programma’s of begeleiding voor cognitief sterke leerlingen? Gebruiken jullie speciale lesmaterialen? Of doen jullie iets helemaal anders? Mail naar talent [at] kuleuven.be en laat het ons weten. Er zal een netwerk van scholen opgebouwd worden die aangepast onderwijs bieden voor cognitief sterke leerlingen. Daarnaast wordt een inventaris gemaakt van werkvormen en leermaterialen die daarvoor gebruikt worden. Uiteindelijk zullen de kennis en voorbeelden van goede praktijken voor iedereen toegankelijk gemaakt worden via een online platform.

Alle scholen krijgen toegang tot alle materialen. Via deze links vind je de website, de facebookpagina, en de twitteraccount. Je kunt ook inschrijven voor een toekomstige nieuwsbrief.