Project CONNECT verlengd voor het schooljaar 2018-2019

05 september 2018

Ook dit jaar kunnen onze scholen weer een beroep doen op het project CONNECT, georganiseerd door ARKTOS. Het project CONNECT wil snel en efficiënt expertise inzetten in die scholen waar een concentratie van leerlingen met extreem risicogedrag, vaak in combinatie met bezorgdheden rond radicalisering, de draagkracht en de veerkracht van de school en het lerarenteam aantast.

CONNECT focust op het verhogen van de weerbaarheid van directieteams, leraren, leraren-in-opleiding en scholen in het werken en omgaan met die jongeren. Het creëren van een verbindend schoolklimaat staat centraal. Het aanbod van CONNECT omvat zowel preventieve als curatieve maatregelen.

Ook dit schooljaar ondersteunt CONNECT 15 scholen uit het (buiten)gewoon lager en secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Met het oog op een duurzaam resultaat is CONNECT ingebed in het bredere traject van de school, met de pedagogische begeleidingsdienst en de onderwijsverstrekker. Scholen die een beroep willen doen op het ondersteuningsaanbod, kunnen zich aanmelden bij Katrien Bressers (katrien.bressers [at] katholiekonderwijs.vlaanderen) via een aanmeldingsformulier dat best zo snel mogelijk wordt bezorgd. Geselecteerde scholen worden persoonlijk gecontacteerd.