Project CONNECT: ook tijdens het schooljaar 2019-2020

01 juli 2019

Krijg je op school te maken met leerlingen die extreem risicogedrag stellen en komt het lerarenteam daardoor onder druk te staan? Dan kan CONNECT een antwoord bieden. CONNECT ondersteunt scholen uit het (buiten)gewoon lager en/of secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Ze doen dat door snel en efficiënt expertise in te zetten in die scholen waar een concentratie van leerlingen met extreem risicogedrag de draagkracht en de veerkracht van de school en het lerarenteam aantast.

Elke ondersteuning start vanuit een vraag van de school en kenmerkt zich door een traject op maat dat samen aangegaan wordt. De focus ligt op het verbinden en versterken van eenieders kennen en kunnen. Om zo duurzaam mogelijke resultaten te boeken is CONNECT ingebed in het bredere traject van de school, de pedagogische begeleidingsdienst en de onderwijsverstrekker.

Om een ondersteuning vanuit CONNECT aan te vragen, vul je het aanvraagformulier in en bezorg je het aan katrien.bressers [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Katrien Bressers) en egoovaerts [at] arktos.be (Ellen Goovaerts) (in cc). Alle informatie wordt discreet behandeld. Ook scholen die dit schooljaar ondersteund zijn door CONNECT, moeten een nieuwe aanvraag indienen.

Voor meer info om gratis een beroep te doen op dit project en om te ontdekken wat CONNECT voor jouw school kan betekenen, kun je terecht op de website van Arktos.