Project ‘Samen sterker op de klasvloer’ gestart

17 september 2015

Het pilootproject ‘Samen sterker op de klasvloer’ is een pilootproject van één schooljaar waarbij de in het buitengewoon basisonderwijs vrijgekomen middelen (lestijden en uren) aangewend worden om het gewoon basisonderwijs te ondersteunen. Zes tot acht personeelsleden (leraren en paramedici) uit een pilootschool buitengewoon basisonderwijs worden ingezet op de klasvloer in de scholen voor gewoon basisonderwijs. Er wordt gekozen om in één klas (maximum twee) van het gewoon basisonderwijs aan co-teaching te doen.

Eind juni 2015 konden alle buitengewone basisscholen zich kandidaat stellen om in dit project te stappen. 64 BuBaO-scholen gingen daarop in. Er werden 11 scholen  geselecteerd op basis van criteria die door de overheid zijn opgelegd en advies van de regio’s.

De 11 BuBaO-scholen gaven 242 scholen van gewoon basisonderwijs op met wie zij samenwerken. Die gewone basisscholen werden vervolgens gericht gecontacteerd om zich kandidaat te stellen voor het pilootproject. Per BuBaO-school werden uiteindelijk gemiddeld 7 gewone basisscholen geselecteerd op advies van de regio’s.

Ondertussen zijn alle personeelsleden aangesteld en toegewezen aan de scholen. Ze zijn gestart op 1 september 2015. Ondanks de vele vragen die gesteld worden, is het niet meer mogelijk om in het project pre-waarborg in te stappen.

Het project is geen voorafname op de waarborgregeling. De overheid werkt de waarborgregeling uit die per 1 september 2016 in werking treedt.

Meer informatie:

Decreet basisonderwijs artikel 72 ter.

Besluit Vlaamse Regering betreffende de pre-waarborgregeling in het basisonderwijs

Decreet betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs