Programmaties schooljaar 2019-2020: indiendatum 15 september 2018

04 september 2018

Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten vanaf 2019-2020 is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure. Die procedures lichten we toe in de planningsmededeling 'Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering – Schooljaar 2019-2020'.

We herinneren je nogmaals aan de eerste deadline van 15 september 2018. Voor een correcte afhandeling van de procedure vragen we die indiendatum strikt te respecteren. Laattijdig ingediende dossiers zorgen voor veel overlast. Dit jaar komen de adviesraden secundair onderwijs en buitengewoon onderwijs die een planningsadvies formuleren, al samen op 18 en 20 september 2018.

De structuurwijzigingen die je tegen die datum moet aanvragen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC, staan opgesomd in de punten 4.1 (buitengewoon basisonderwijs), 4.2 (buitengewoon secundair onderwijs) en 4.3 (gewoon secundair onderwijs) van bovenvermelde planningsmededeling.