Programmaties gewoon secundair onderwijs 2018-2019 indienen bij AgODi

07 november 2017

Deze initiatieven worden voor 30 november 2017 bij AgODi ingediend:

  1. programmatie van een structuuronderdeel op basis van een inruiloperatie
  2. programmatie van een structuuronderdeel omwille van studiecontinuïteit

Je kunt de externe planningsprocedure voor het gewoon secundair onderwijs nalezen in de Ministeriële Omzendbrief SO 61. De aanvraagformulieren bijlage 6 (inruil) of 5 (studiecontinuïteit) zijn van toepassing. Zoals vermeld op het aanvraagformulier moeten enkele bewijsstukken toegevoegd worden. Voor het akkoord van de scholengemeenschap kun je van het modelformulier gebruikmaken.

Merk op: de programmaties waarvoor voorafgaandelijk een goedkeuring van de DPCC vereist is, dienden al tegen 15 september 2017 bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de DPCC ingediend te zijn.

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Patrick Deboutte, stafmedewerker Dienst Bestuur & organisatie.