Programmaties gewoon secundair onderwijs 2016-2017

25 augustus 2015

We herinneren aan de eerste ronde van de planningsprocedure voor structuurwijzigingen die met ingang van 1 september 2016 in secundaire scholen gewoon onderwijs gerealiseerd zullen worden. Alle programmaties die onder de bevoegdheid van de DPCC-SO vallen, moeten ten laatste op 15 september 2015 bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC worden ingediend. In punt 5.3 van de Planningsmededeling Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, overheveling, herstructurering - schooljaar 2016-2017 (M-VVKSO-2015-020) lees je welke structuurwijzigingen onder de interne planningsbevoegdheid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen-DPCC vallen.

Voor het schooljaar 2016-2017 zijn er opnieuw wijzigingen aangebracht aan de programmatieregels. De lijst van vrij programmeerbare structuuronderdelen is uitgebreid (voornamelijk met basisopties, beroepenvelden, specialisatiejaren bso en Se-n-Se tso - zie bijlage 3 van de ministeriële omzendbrief so 61). Alle andere structuuronderdelen die niet in de lijst van vrij programmeerbare structuuronderdelen vermeld worden, worden beschouwd als niet-programmeerbaar. De programmatie op basis van een inruiloperatie zou mogelijk blijven, óók voor derde leerjaren van de derde graad. De modaliteiten ter zake zijn echter nog niet bekend. Ze vergen een decretale aanpassing.

Voor de aanvraag kun je gebruikmaken van het aanvraagformulier. We vestigen nogmaals de aandacht op de wijze van indienen.

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij: patrick.deboutte [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

Twee aandachtspunten:

  • Het heeft geen enkele zin om een programmatie in te dienen die niet aan een inruilinitiatief gelinkt is.
  • Vrije programmaties die voor de aanvragende school aanleiding geven tot de oprichting van een nieuw studiegebied, blijven DPCC-materie. Dat geldt evenzeer voor de vrije programmatie van Se-n-Se tso en specialisatiejaren bso en voor de laagfrequente studierichtingen Industriële ICT en Farmaceutisch technisch assistent.