Programmaties en structuurwijzigingen 2019-2020

05 juni 2018

Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure vanaf 2019-2020. In onze planningsmededeling 'Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering – schooljaar 2019-2020' lichten we de procedures toe. Opgelet: voor het eerst valt de uitbreiding van het aanbod duaal leren óók onder de planningsprocedures.

Voor de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC) zijn twee indiendata in gebruik: 15 september 2018 en 30 november 2018. De indiendatum van 1 maart voor het gewoon basisonderwijs geldt niet meer. 

De aandacht wordt nu gevestigd op de eerste deadline. In punt 4 van de planningsmededeling worden de initiatieven opgesomd die door de scholen buitengewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs en gewoon secundair onderwijs ten laatste 15 september 2018 bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC moeten worden ingediend. De indieningsmodaliteiten worden in punt 7 van de planningsmededeling beschreven.

Voor een correcte afhandeling van de procedure vragen we de indiendata strikt te respecteren. Laattijdig ingediende dossiers zorgen voor veel overlast op alle echelons.

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Isabelle Dobbelaere of bij Patrick Deboutte; voor duaal leren bij Eddy Van Autreve 

Te gebruiken formulieren voor de aanvraag, in te dienen tegen 15 september 2018 (voor de programmatie van opleidingen duaal leren in buso en in so voltijds/deeltijds kunnen je het 2e, respectievelijk het 3e formulier gebruiken):