Programmaties buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2018-2019 indienen bij AgODi

07 november 2017

Op voorwaarde dat de scholen beschikken over een goedkeuring van de DPCC, worden deze initiatieven voor 30 november 2017 bij AgODi ingediend:

  1. de oprichting/omvorming van een type in het bubao
  2. de oprichting van een nieuwe buso-school
  3. de oprichting/omvorming van een type in combinatie met een opleidingsvorm in het buso
  4. de oprichting/omvorming van een opleidingsvorm in combinatie met een type in het buso

Bij 3 en 4 deze kanttekening: het is de combinatie die telt en als nieuw beschouwd wordt ten aanzien van het huidige studieaanbod. Een aanvraag voor elke nieuwe combinatie is dus vereist, zelfs al komen de afzonderlijke delen (type en/of opleidingsvorm) al in andere combinaties op de school voor.
 
Je kunt de externe planningsprocedure voor het buitengewoon basisonderwijs nalezen in de Ministeriële Omzendbrief BaO/97/9. Het aanvraagformulier bijlage 3 is van toepassing. 
Voor het buitengewoon secundair onderwijs vind je de regelgeving terug in de Ministeriële Omzendbrief SO/2006/03 (BuSO). De aanvraagformulieren bijlage 3 (school) of 4 (type/opleidingsvorm) zijn van toepassing. Als het een aanvraag betreft van opleidingsvorm 4 moet een samenwerkingsovereenkomst tussen één of meer scholen van het gewoon voltijds secundair onderwijs toegevoegd worden. Daarvoor kun je van het modelformulier gebruikmaken. 

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Isabelle Dobbelaere, stafmedewerker Dienst Bestuur & organisatie.