Programmatie van basisopties in buso OV4

24 oktober 2019

Scholen buitengewoon secundair onderwijs met de opleidingsvorm 4 zullen hun bestaande basisopties en beroepenvelden van het tweede leerjaar van de eerste graad vanaf het schooljaar 2020-2021 concorderen naar de nieuwe gemoderniseerde basisopties A-stroom en B-stroom. De concordantietabel vind je als bijlage 35 van de Omzendbrief so 60.

De scholen die bovenop hun geconcordeerd aanbod bijkomend willen programmeren, moeten hiervoor een aanvraag indienen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC ten laatste op 30 november 2019. Meer informatie over de planningsprocedure (aanvraagformulier, bestemmelingen …) vind je op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij de rubriek Onderwijsplanning.

Voor het gewoon secundair onderwijs behoren deze programmaties op het niveau van de eerste graad integraal tot de planningsbevoegdheid van de scholengemeenschap. Elke scholengemeenschap maakt afspraken over de organisatie van de eerste graad.

Voor het buitgewoon sescundair onderwijs is het werkingsgebied van de scholengemeenschappen echter niet ruim genoeg om dergelijke afspraken te maken per scholengemeenschap.

In de loop van het schooljaar 2019-2020 zullen we, conform de werkwijze voor OV3, pogen om voor de tweede en de derde graad tot een regionaal gedragen overzicht te komen.

Voor meer informatie en vragen kan je terecht bij isabelle.dobbelaere [at] katholiekonderwijs.vlaanderen en patrick.deboutte [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.