Professionaliseringsproject - Een verbindend schoolklimaat: een positief antwoord op grote uitdagingen!

18 mei 2016

Superdiversiteit, moeilijke leerlingen, radicalisering…: allemaal uitdagingen voor een school die soms leiden tot conflicten. Waar sta je dan als directeur, als lid van het schoolteam? Hoe reageer je mét autoriteit? Hoe geef je nog steun?
Scholen krijgen tijdens dit professionaliseringsproject een positief antwoord. In een eerste luik maken schoolteams kennis met bestaand materiaal over verbindend schoolklimaat m.i.v. de herstelgerichte principes. Men neemt samen met een pedagogisch begeleider het eigen schoolklimaat kritisch onder de loep en gaat na welke verbindende ingrediënten ontbreken. In een tweede luik traint een organisatie een 25-tal personeelsleden in proactieve cirkels en verbindende communicatie. Zo wordt het verbindende schoolklimaat zichtbaar tot op de klasvloer!  Schrijf hier (secundair - basisonderwijs)  uw schoolteam in.