Procedure aanvraag detacheringen gewijzigd

03 juli 2018

De procedure voor een detacheringsaanvraag is gewijzigd. Voorheen ontving je als school van de organisatie waarnaar een personeelslid gedetacheerd wordt een te ondertekenen aanvraagformulier.

Voor alle detacheringen vanaf 1 september 2018 wijzigt de procedure als volgt:

  • Voor de personeelsleden die gedetacheerd worden, ontvang je als school vanuit de betrokken organisatie enkel nog een communicatie met daarin vermeld: naam van het personeelslid, volume van detachering, periode (begin- en einddatum) en soort verlof.
  • Op basis daarvan stuur je de zending (RL1). Je hoeft niet langer een ondertekend formulier terug te sturen naar de organisatie. Door het versturen van de zending naar AgODi, verklaar je je akkoord met de detachering.
  • De organisatie waarnaar gedetacheerd wordt, stuurt een overzicht van detacheringen naar de cel detacheringen van de overheid. 
  • De cel detacheringen controleert zelf of voor elk van de detacheringen die doorgegeven werd, een RL1 is binnengekomen.
  • Als de RL1 is goedgekeurd door AgODi, geldt dat als goedkeuring zowel voor de school als voor het betrokken personeelslid.