Privacywetgeving en uitwisseling van leerlingengegevens tussen school en CLB

12 september 2018

De nieuwe privacywetgeving zorgde vorig schooljaar voor enige onduidelijkheid rond het uitwisselen van leerlingengegevens met het CLB. Om deze onduidelijkheid weg te werken, verspreidden we samen met het Vrij CLB Netwerk een gezamenlijk nieuwsbericht.

Ondertussen werd het decreet leerlingenbegeleiding gepubliceerd en kreeg de uitwisseling van leerlingengegevens tussen school en CLB een nieuwe wettelijke basis. De uitwisseling zoals ze voorheen bestond, werd - zoals het nieuwsbericht al vermeldde - behouden. Het enige verschilpunt met vroeger is dat de regelgeving vanaf heden expliciet opneemt dat de informatie-uitwisseling vanuit het CLB naar de school moet gebeuren met toestemming van de bekwame leerling of de ouders van de onbekwame leerling.

Aangezien er echter in het verleden ook steeds een voorafgaand overleg plaatsvond bij die informatie-uitwisseling, zal de wijziging in de praktijk vooral inhouden dat de toestemming er vanaf nu altijd expliciet moet zijn. Er is geen schriftelijke toestemming nodig, het noteren van de afspraken over de informatie-uitwisseling in het dossier is voldoende. Om dat in de praktijk haalbaar te houden, is het aan te raden om de afspraken over het uitwisselen van gegevens op het einde van elk gesprek met de leerling of de ouders vast te leggen. Spreek op dat moment dus concreet af welke gegevens er kunnen uitgewisseld worden met het CLB (of eventuele andere actoren).