Privacywetgeving en uitwisseling van leerlingengegevens tussen school en CLB

24 mei 2018

We krijgen van scholen de vraag wat de gevolgen zijn van de nieuwe privacywetgeving op het uitwisselen van leerlingengegevens met het CLB waarmee ze samenwerken.

Ook na 25 mei 2018, wanneer de nieuwe privacywetgeving van toepassing wordt, mogen scholen deze leerlingengegevens nog steeds uitwisselen met hun CLB zoals ze dit vandaag doen. Het CLB-Decreet verschaft immers een rechtsgrond voor het uitwisselen van relevante persoonsgegevens van leerlingen tussen de school en het CLB. 

In kader van een optimale schoolbegeleiding is het belangrijk dat het CLB kan beschikken over basis leerlingengegevens van de school. Het betreft hier klaslijsten, gegevens rond problematische afwezigheden ... Maar ook wanneer het CLB een individueel begeleidingstraject opzet met een leerling, zijn hiervoor de gegevens uit het leerlingendossier van de school relevant. Over de uitwisseling van deze gegeven hebben school en CLB al afspraken gemaakt.

Vanaf 1 september 2018 wordt het CLB-decreet vervangen door het decreet leerlingenbegeleiding. De uitwisseling van persoonsgegevens vanuit het CLB naar de school wordt hierin concreter geregeld. De uitwisseling van persoonsgegevens van school naar CLB wijzigt niet. Ook hierover zullen school en CLB in de toekomst nog steeds afspraken kunnen blijven maken.