Privacy op school: model van verwerkersovereenkomst

26 april 2018

Goed omgaan met persoonsgegevens om de privacy van leerlingen, cursisten, leerkrachten... te waarborgen is een taak van iedereen die werkzaam is in het onderwijs. Het schoolbestuur heeft als verwerkingsverantwoordelijke hierbij de regie. Ook het maken van goede afspraken met aanbieders van digitale producten en diensten hoort daarbij.

Schoolbesturen staan er gelukkig niet alleen voor. Samen met de andere onderwijsverstrekkers, uitgeverijen en softwareontwikkelaars werken wij aan een model van verwerkersovereenkomst. Het is de bedoeling dat bij het afsluiten van een overeenkomst met diverse aanbieders van digitale producten en diensten binnen onderwijs, dezelfde verwerkersovereenkomst gebruikt wordt. Zo nemen we samen de verantwoordelijkheid op om privacy in onderwijsinstellingen te waarborgen.