Prioritaire nascholing M-decreet V-eSperAnZa

10 mei 2017

Het M-decreet plaatst alle onderwijspartners voor boeiende uitdagingen. Omgaan met die groeikansen is niet voor alle betrokkenen evident. De prioritaire nascholing V-eSperAnZa voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs kan een antwoord bieden op de uitdagingen.

Leerkrachten, zorgcoördinatoren, pedagogisch begeleiders, ouders en leerlingen denken samen concreet na over hoe ze gedragen acties op maat van elke partner kunnen bedenken en realiseren. Zowel de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling als de ondersteuningsbehoeften van leraren worden in kaart gebracht en begeleid. Telkens houden we de overkoepelende doelen rond verbreden en verdiepen van de basiscompetenties en verbindend samenwerken in functie van inclusief onderwijs voor ogen.  In deze gratis nascholing is het aangewezen om te vertrekken vanuit cases waarbij de SOB gelinkt zijn aan fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm. Voor elke betrokken partner proberen we terug een hoopvol perspectief te creëren.

We willen dat hoopvol perspectief realiseren door te werken met een nieuw concept namelijk Community of Practice met als dubbel doel:

  • competentieontwikkeling bij leraren in functie van inclusief onderwijs
  • een zorgplan/begeleidingsplan/IAC-plan in functie van inclusie van die leerling met die SOB in deze klas

Misschien is deze nascholing iets voor jouw school. Neem gerust contact op met Annemie Verstraete, projectleider en pedagogisch begeleider Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Meer informatie en inschrijven voor secundair onderwijs.
Meer informatie en inschrijven voor basisonderwijs.