Prikbord afgesloten

25 oktober 2017

Via het prikbord van Katholiek Onderwijs Vlaanderen konden secundaire scholen uren-leraar via overdracht uitlenen aan scholen die een tekort hebben. Dit jaar werd de dienstverlening voor het eerst ook aangeboden aan de centra voor volwassenenonderwijs die zo leraarsuren ter beschikking konden stellen van andere centra.

In het secundair onderwijs bleek het dit schooljaar geen evidente opdracht om alle scholen van voldoende uren te kunnen voorzien. Intussen hebben alle scholen die uren wilden ontlenen, een oplossing gevonden en sluiten we het prikbord definitief af voor het schooljaar 2017-2018.

Van harte dank aan alle scholen/centra die aan het initiatief meegewerkt hebben.