Prikbord 2018-2019: tekort of overschot aan uren-leraar in het vwo

21 augustus 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs al geruime tijd bij het begin van elk schooljaar een zogenaamd 'prikbord'. De Dienst Personeel brengt scholen die een tekort aan uren-leraar hebben, in contact met scholen die bereid zijn uren-leraar over te dragen.

Tijdens het schooljaar 2018-2019 breiden we de dienstverlening opnieuw uit naar het volwassenenonderwijs. 

Heeft je centrum voor volwassenonderwijs een tekort aan leraarsuren voor het komende schooljaar? Of ben je bereid om leraarsuren uit te lenen aan andere centra? Neem dan contact op met Guy Debusschere.