Prikbord 2018-2019: tekort of overschot aan uren-leraar in het so en het volwassenenonderwijs

04 september 2018

In de nieuwsbrief van 23 augustus maakten we melding van het prikbord uren-leraar, een initiatief gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen.

Heel wat scholen lieten ondertussen weten dat zij nog steeds op zoek zijn naar uren. Vermits we als makelaar optreden om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen doen we hier expliciet de oproep om ons ook in te lichten van overschotten aan uren die er zouden zijn in jullie school, scholengroep of scholengemeenschap.

We gaan ervan uit dat de ontvangende school  zich ertoe verbindt om het schooljaar nadien het geleende aantal uren-leraar terug te bezorgen.

Scholen die zich hebben aangemeld voor het prikbord, maar ondertussen door eigen contacten met andere scholen uren hebben gevonden, verzoeken we om dat ook aan onze dienst te melden.

Het initiatief werd vorig jaar al uitgebreid naar het volwassenenonderwijs en de inhoud van dit bericht is ook van toepassing voor de centra volwassenenonderwijs.

Voor bijkomende info of voor extra meldingen kun je contact opnemen met Guy Debusschere.